Tỷ giá: 1¥ = 3,550 VNĐ

Tạo đơn hàng từ hệ thống website

Chú ý:
Mỗi dòng dữ liệu tương ứng với 1 link sản phẩm, Quý khách điền thông tin chi tết để thuận lợi trong quá trình giao dịch.
Hàng được ký nhận tại kho Trung Quốc và trả hàng tại kho Việt Nam của China Logistics
Trước khi tạo đơn hàng, Quý khách đọc kỹ quy định và bảng giá của China Logistics:
- Quy định đặt hàng China Logistics
- Bảng giá China Logistics
Quý khách chốt đơn hàng có nghĩa là Quý khách đã đồng ý và thực hiện theo quy định của China Logistics!!!

Link sản phẩm Tên shop Tên hàng Ghi chú
China Logistics
Ghi chú riêng Số lượng Giá NDT Thao tác